Miško atkūrimas

Spausdinti

Miškų urėdija pateikė Generalinei miškų urėdijai tvirtinti privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas 2017 metams. 2017 metais 1977,8 tūkst. Eur. arba 75,3 proc. patvirtintų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių vertės bus panaudota miško atkūrimo, įveisimo, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti bei apsaugas ir tvarkymo darbams finansuoti. Panaudosime 591,4 tūkst. Eur. miško atkūrimo ir įveisimo; 68,3 tūkst. Eur. miško apsaugos darbams; 720,7 tūkst. Eur. miško tvarkymo darbams atlikti. Likusi dalis patvirtintų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių vertės bus panaudota miškų urėdijos miško atkūrimo, apsaugos ir naudojimo personalo, girininkijų personalo, bei bendrųjų administracinių išlaidų finansavimui.
2017 metais VĮ Šakių miškų urėdijoje planuojame surinkti 11 kg. sėklų, išauginti miško sodmenų tinkamų miškui veisti 1465,9 tūkst. vnt., atkurti miškus 269,1 ha plote, įveisti 13,1 ha visiškai naujų miškų, apsaugoti ir prižiūrėti miško želdinius ir žėlinius, stelbiančios augalijos pašalinimo 785 ha, nuo žvėrių apsaugos 775 ha plote, mineralizuoti 312 km. priešgaisrinių juostų, išugdyti 316,2 ha jaunuolynų, atlikti retinamuosius kirtimus 147,1 ha plote, atlikti kelių remonto ir priežiūros darbus 340 km atstume, atlikti rekreacinių objektų priežiūros ir remonto darbų už 15,9 tūkst. Eur.
2017 metais toliau perimsime laisvus valstybės miškus, atliksime jų registraciją, atliksime tikslius geodezinius matavimus preliminariai įregistruotiems valstybinės reikšmės miškams, gausinsime ąžuolynų plotus ir visų miškų plotus, vykdysime sanitarinės miškų būklės pagerinimo priemonių planą bei kitus darbus, atkuriant miškų urėdijos administruojamus miškus.

premium joomla templates