Miško apsauga

Spausdinti

Lietuvos miškų apsaugą nuo gaisrų reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Priešgaisrinės miško apsaugos taisyklės. Siekdama užkirsti kelią miško gaisrų kilimui, taip pat likviduoti kilusius miško gaisrus, VĮ Šakių miškų urėdija vykdo eilę ūkinių ir organizacinių priešgaisrinių priemonių, sudarytos 3 gaisrų gesinimo komandos – pagrindinė ir dvi rezervinės, gaisrams gesinti paruošta priešgaisrinė automašina ir kita urėdijos bei rangovinių įmonių technika. VĮ Šakių miškų urėdijoje apsaugai nuo miško gaisrų yra sudarytas operatyvinis miško gaisrų gesinimo planas, suderintas su Šakių savivaldybės civilinės saugos tarnyba ir Marijampolės apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba.
Vienas svarbiausių uždavinių priešgaisrinėje miško apsaugoje – kuo ankstyvesnis kilusio gaisro užfiksavimas. Miško gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (balandžio – spalio mėn.) miškus stebi 3 antžeminės automatizuotos miško gaisrų stebėjimo sistemos kameros, padedančios operatyviai nustatyti kilusius miško gaisrus ir jų vietą.
Urėdijoje taip pat reguliariai vykdomi miškų apsaugos reidai, įvairios akcijos. Siekiama nustatyti visus savavališkus miško kirtimus, medienos grobstymus bei nelegalius medienos gabenimus, neteisėtus kitų miško išteklių naudojimo atvejus, tam pasitelkiant medienos sekimo įrangą, vaizdo stebėjimo kameras ir kitas priemones.

premium joomla templates