FSC principai

Spausdinti

1. ĮSTATYMŲ IR FSC PRINCIPŲ LAIKYMASIS
Miškų ūkis turi gerbti visus šalies įstatymus, taip pat ir tarptautines deklaracijas bei sutartis, kurias ta šalis pasirašiusi, atitikti visus FSC principus ir kriterijus.
2. NUOSAVYBĖS IR NAUDOJIMO TEISĖ BEI ATSAKOMYBĖ
Ilgalaikė nuosavybės ir naudojimo teisė žemės ir miško ištekliams turi būti griežtai apibrėžta, Įforminta dokumentais ir juridiškai įteisinta.
3. VIETOS ŽMONIŲ TEISĖS
Turi būti pripažinta ir gerbiama vietos žmonių teisė turėti, naudoti ir valdyti savo žemę, teritoriją ir išteklius.
4. SANTYKIS SU BENDRUOMENĖMIS IR DARBUOTOJŲ TEISĖS
Miškų ūkis turi išsaugoti ar gerinti vietos darbuotojų ir bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę.
5. NAUDA IŠ MIŠKO
Miškų ūkio veikla turi skatinti efektyvų daugiatikslį miškų naudojimą, kad užtikrintų ekonominį gyvybingumą ir platų aplinkosauginių bei socialinių funkcijų spektrą.
6. POVEIKIS APLINKAI
Miškų ūkis turi išsaugoti biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes, vandens išteklius, dirvožemį, unikalias ir lengvai pažeidžiamas ekosistemas bei kraštovaizdį, miško ekologines funkcijas bei miškų vientisumą.
7. MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS
Miško tvarkymo planas turi būti paruoštas, įgyvendinamas ir nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į darbų apimtis ir intensyvumą. Aiškiai turi būti apibrėžti ilgalaikiai miškų ūkio tikslai ir priemonės jiems pasiekti.
8. STEBĖSENA IR ĮVERTINIMAS
Monitoringas turi Įvertinti miško būklę, produkcijos kiekį, gamybos grandinę, miškų ūkio veiklą bei jos poveikį aplinkai ir visuomenei, atsižvelgiant į miškų ūkio apimtis ir intensyvumą.
9. ĮPATINGOS VERTĖS MIŠKŲ VERTĖS MIŠKŲ IŠSAUGOJIMAS
Miško ūkinė veikla didelę aplinkosauginę vertę turinčiuose miškuose turi būti vykdoma siekiant išsaugoti ar sustiprinti šiems miškams būdingas savybes.
10. PLANTACINIAI ŽELDINIAI
Plantaciniai želdiniai turi būti tvarkomi pagal 1-9 principus bei remiantis 10 principu ir jo kriterijais. Plantaciniai želdiniai ne tik suteikia socialinių bei ekonominių privalumų bei prisideda tenkinant pasaulio poreikį medienos produktams, jie taip pat turi sumažinti natūralių miškų naudojimą bei skatinti jų atkūrimą ir apsaugą.

 

 

 

 

 
Dėl medienos reglamento ir LegalSource sertifikavimo
Rizikos mažinimo priemonių planas
LegalSource rizikos vertinimas

VĮ Šakių miškų urėdijos ypatingos vertės miškų identifikavimo ir registravimo tvarka
Ypatingos vertės miškai VĮ Šakių miškų urėdijoje
VĮ Šakių miškų urėdijos stebėsenos procedūros
Urėdijos miškų plotai, kuriuose vykdoma medienos ruoša bei iš kurių mediena yra patiekiama ES rinkai