Ypatingos vertės miškų ir oficialiai saugomų teritorijų sąrašas ir jų apsaugos priemonių santrauka

Spausdinti

VĮ Šakių miškų urėdijoje miškai saugomose teritorijose užima 8190 ha arba 21 % visų miškų urėdijos teritorijoje esančių miškų ploto, iš jų valstybinių parkų ir visų draustinių miškai – 3845 arba 47 % visų saugomų teritorijų ploto. Tik trečdalis miškų saugomose teritorijose yra valstybinės reikšmės miškai.

Miškų urėdijoje išskirtų rezervatų, valstybinių regioninių parkų ir valstybinių draustinių sąrašas

Rezervato, valstybinio parko ar Bendras miškų plotas urėdijos Miškų urėdijos
draustinio pavadinimas veiklos teritorijoje ha valdomuose miškuose ha
Panemunių regioninis parkas 1941 664
Baltkojų pedologinis draustinis 160 160
Liekės kraštovaizdžio draustinis 156 29
Šešupės kraštovaizdžio draustinis 170 0
Aukspirtos draustinis 43 0
Jotinos hidrografinis draustinis 62 0
Novos hidrografinis draustinis 389 0
Novaraisčio ornitologinis draustinis 800 800
Viso: 3721 1653

 Pastaba: Panemunių regioninis parko teritorijoje išskirtas Velniaravio rezervatas 69 ha ploto.

Urėdijos teritorijoje išskirta 124 ha genetinių draustinių, 318 ha kertinių miško buveinių bei Natura 2000 teritorijų, iš jų paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Novaraisčio ornitologinis draustinis) ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos (Nemuno slėnio skroblynai nuo Kriūkų iki Gelgaudiškio).
Urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai suskirstyti į grupes ir pogrupius: I miškų grupės miškų yra 69 ha, II – 1328 ha, III – 928 ha, o likę priskirti IV grupei. Kiekvienai miškų grupei nustatytas atitinkamas ūkininkavimo tikslas ir ūkinis režimas.

Urėdija yra išskyrus teritorijas paliekamas natūraliai sukcesijai.

Natūraliai sukcesijai paliekamų miškų sąrašas

1. Velniaravio rezervatas 68 ha.
2. Novaraisčio valstybinis ornitologinis draustinis, Natūra 2000 teritorija 800 ha.
3. Baltkojų valstybinis pedologinis draustinis 160 ha.
4. Liekės valstybinis kraštovaizdžio draustinis 29 ha.
5. BAST (Panemunių regioninio parko teritorija) 452 ha.
6. KMB ir PKMB 318 ha.
7. Retų paukščių lizdaviečių apsaugos zonos. Pagal Pagrindinių miško kitimų taisyklių antro priedo reikalavimus ir girininkijų retų paukščių
lizdaviečių inventorizacijos duomenis;
8. Aukštosios plynios durpynas 119 ha.
9. Natūraliai sukcesijai paliekamas medynų plotas (kur nevykdoma ūkinė veikla) - 72,2 ha.

 Priemonės skirtos ypatingos vertės miškų ir oficialiai saugomų teritorijų apsaugai

Visi urėdijos valstybinės reikšmės miškai, įskaitant ir ypatingos vertės miškų bei oficialiai saugomas teritorijas, priskirti girininkijų ir eiguvų priežiūrai, apsaugai ir kontrolei. Su ypatingos vertės miškų ir oficialiai saugomų teritorijų sąrašais supažindinti visi girininkijų pareigūnai, t. y. girininkai, jų pavaduotojai ir eiguliai. Apie šių teritorijų būklę žodinė informacija gaunama ir iš Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Šakių rajono agentūros pareigūnų bei gyventojų.
Natūraliai sukcesijai paliekamuose miškuose urėdija kirtimų nevykdo. Kitose ypatingos vertės miškuose ir oficialiai saugomose teritorijose ūkinė veikla vykdoma vadovaujantis jų tvarkymo reglamentais bei miškotvarkos projektu.

 

premium joomla templates