Ataskaitų rinkiniai

Spausdinti

2017 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2017 m. III ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2017 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2017 m. III ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2017 m. III ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2017 m. III ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

2017 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2017 m. II ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2017 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2017 m. II ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2017 m. II ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2017 m. II ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.


2017 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2017 m. I ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2017 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2017 m. I ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2017 m. I ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2017 m. I ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

 

2016 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(patvirtintas 2017-04-13 d. Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr. 1B-60 )

VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 metų balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 metų aiškinamasis raštas.

Pinigų srautų ataskaita.
Pelno (nuostolių) ataskaita.
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

Nepriklausomo auditoriaus išvada.

VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 veiklos ataskaita.

2016 METŲ IV KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. IV ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. IV ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. IV ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. IV ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. IV ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.


2016 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. III ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. III ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. III ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. III ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.


2016 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. II ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. II ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. II ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. II ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

2016 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. I ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. I ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. I ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2016 m. I ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

2015 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(patvirtintas  d. Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr. )

VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 metų balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 metų aiškinamasis raštas.
 
Pinigų srautų ataskaita.
Pelno (nuostolių) ataskaita.
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

Nepriklausomo auditoriaus išvada.

VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 veiklos ataskaita.


2015 METŲ IV KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. IV ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. IV ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. IV ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. IV ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. IV ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.


2015 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. III ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. III ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. III ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. III ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

2015 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. I pusmečio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. I pusmečio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. I pusmečio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. I pusmečio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. I pusmečio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

2015 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. I ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. I ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. I ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2015 m. I ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

2014 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(patvirtintas 2015-04-29 d. Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr.1B-149)

VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 metų balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 metų aiškinamasis raštas.
Aiškinamojo rašto 1 priedas "Ilgalaikis nematerialusis turtas".
Aiškinamojo rašto 2 priedas "Ilgalaikis materialusis turtas".
Aiškinamojo rašto 3 priedas "Atsargos".
Aiškinamojo rašto 4 priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas".
Aiškinamojo rašto 5 priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai".
Aiškinamojo rašto 6 priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis". 
Aiškinamojo rašto 7 priedas "Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis".

Pinigų srautų ataskaita.
Pelno (nuostolių) ataskaita.
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

Nepriklausomo auditoriaus išvada.

VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 veiklos ataskaita.

2014 METŲ IV KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. IV ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. IV ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. IV ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. IV ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. IV ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

2014 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. III ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. III ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. III ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. III ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

2014 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. I pusmečio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. I pusmečio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. I pusmečio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. I pusmečio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. I pusmečio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

2014 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. I ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. I ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. I ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2014 m. I ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.


2013 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(patvirtintas 2014-04-22 d. Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr. 1B-120)

VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 metų balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 metų aiškinamasis raštas.
Aiškinamojo rašto 1 priedas "Ilgalaikis nematerialusis turtas".
Aiškinamojo rašto 2 priedas "Ilgalaikis materialusis turtas".
Aiškinamojo rašto 3 priedas "Atsargos".
Aiškinamojo rašto 4 priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas".
Aiškinamojo rašto 5 priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai".
Aiškinamojo rašto 6 priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis". 
Aiškinamojo rašto 7 priedas "Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis".

Pinigų srautų ataskaita.
Pelno (nuostolių) ataskaita.
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

Nepriklausomo auditoriaus išvada.

VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 veiklos ataskaita.

2013 METŲ IV KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. IV ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. IV ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. IV ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. IV ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. IV ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.


2013 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. III ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. III ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. III ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. III ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.


2013 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. I pusmečio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. I pusmečio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. I pusmečio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. I pusmečio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. I pusmečio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.


2013 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. I ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. I ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. I ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2013 m. I ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.


2012 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(patvirtintas 2013-  -  d. Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr.  - )

VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 metų balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 metų aiškinamasis raštas.
Aiškinamojo rašto 3.4.1. priedas "Ilgalaikis materialusis turtas".
Aiškinamojo rašto 3.5.1. priedas "Ilgalaikis materialusis turtas".
Aiškinamojo rašto 3.9.1. priedas "Atsargos".
Aiškinamojo rašto 3.13.1. priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas".
Aiškinamojo rašto 3.16.1. priedas"Įmonės įsipareigojimų būklė".
Aiškinamojo rašto 3.18.1. priedas "Informacija apie verslo segmentus".
Aiškinamojo rašto 3.19.1. priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai".
Aiškinamojo rašto 3.24.1. priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis".
Pinigų srautų ataskaita.
Pelno (nuostolių) ataskaita.
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

Nepriklausomo auditoriaus išvada.

VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 veiklos ataskaita.


2012 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 m. III ketvirčio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 m. III ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 m. III ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 m. III ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

 

2012 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 m. I pusmečio veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 m. I pusmečio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 m. I pusmečio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 m. I pusmečio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 m. I pusmečio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.


2012 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 m. I ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 m. I ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2012 m. I ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.


2011 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(patvirtintas 2012-  -  d. Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr.  - )

VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 metų balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 metų aiškinamasis raštas.
Aiškinamojo rašto 3.4.1. priedas "Ilgalaikis materialusis turtas".
Aiškinamojo rašto 3.5.1. priedas "Ilgalaikis materialusis turtas".
Aiškinamojo rašto 3.9.1. priedas "Atsargos".
Aiškinamojo rašto 3.13.1. priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas".
Aiškinamojo rašto 3.16.1. priedas"Įmonės įsipareigojimų būklė".
Aiškinamojo rašto 3.18.1. priedas "Informacija apie verslo segmentus".
Aiškinamojo rašto 3.19.1. priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai".
Aiškinamojo rašto 3.24.1. priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis".
Pinigų srautų ataskaita.
Pelno (nuostolių) ataskaita.
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

Nepriklausomo auditoriaus išvada.

VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 veiklos ataskaita.

 

2011 METŲ IV KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. IV ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. IV ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. IV ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. IV ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.


2011 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. III ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. III ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. III ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.


2011 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. I pusmečio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. I pusmečio tarpinė veiklos ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. I pusmečio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. I pusmečio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. I pusmečio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.


2011 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. I ketvirčio balansas.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. I ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita.
VĮ Šakių miškų urėdijos 2011 m. I ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.


2010 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(patvirtintas 2011-03-25 d. Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr. 1B - 126)

VĮ Šakių miškų urėdijos 2010 metų balansas.

VĮ Šakių miškų urėdijos 2010 metų aiškinamasis raštas.
Aiškinamojo rašto priedai.
Aiškinamojo rašto 3.13.1. priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas".
Aiškinamojo rašto 3.5.1. priedas "Ilgalaikis materialusis turtas".
Aiškinamojo rašto 3.6.1. priedas "Investicinis turtas, apskaitomas tikrąja verte".
Aiškinamojo rašto 3.6.2. priedas "Investicinis turtas, apskaitomas įsigijimo savikaina".
Aiškinamojo rašto 3.7.1. priedas "Suteiktos paskolos".
Aiškinamojo rašto 3.9.1. priedas "Atsargos".
Aiškinamojo rašto 3.16.1. priedas"Įmonės įsipareigojimų būklė".
Aiškinamojo rašto 3.18.1. priedas "Informacija apie verslo segmentus".
Aiškinamojo rašto 3.19.1. priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai".
Aiškinamojo rašto 3.24.1. priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis".
Aiškinamojo rašto 3.25.1. priedas "Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis".
Pinigų srautų ataskaita.
Pelno (nuostolių) ataskaita.
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

Nepriklausomo auditoriaus išvada.

VĮ Šakių miškų urėdijos 2010 veiklos ataskaita.

premium joomla templates