Paslaugos

Spausdinti

2016 m. surengti vieni privačių miškų savininkų mokymo kursai, kuriuose dalyvavo 5 privačių miškų savininkai. Apie įvyksiančius mokymus vietinėje spaudoje išspausdinta du skelbimai bei pateikta informacija urėdijos internetiniame puslapyje. Kursų dalyviams suteiktos patalpos urėdijoje, kursus pravedė VĮ Šakių miškų urėdijos specialistai. Per 2016 m. urėdijoje ir girininkijose miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais konsultuoti 208 privačių miškų savininkai. Jiems suteikta paslaugų už 5723,14 Eur. (biržių atrėžimas, įvertinimas ir dokumentacijos paruošimas, dirvos miško atkūrimui ar įveisimui paruošimas, medienos traukimas).
2015 m. surengti vieni privačių miškų savininkų mokymo kursai, kuriuose dalyvavo 12 privačių miškų savininkai. Apie įvyksiančius mokymus vietinėje spaudoje išspausdinta du skelbimai bei pateikta informacija urėdijos internetiniame puslapyje. Kursų dalyviams suteiktos patalpos urėdijoje, kursus pravedė VĮ Šakių miškų urėdijos specialistai. Per 2015 m. urėdijoje ir girininkijose miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais konsultuoti 205 privačių miškų savininkai. Jiems suteikta paslaugų už 3180,44 Eur. (biržių atrėžimas, įvertinimas ir dokumentacijos paruošimas, dirvos miško atkūrimui ar įveisimui paruošimas, medienos traukimas) bei parduota 9,1 tūkst. vnt. miško sodmenų už 1132,3 Eur.
2014 m. surengti vieni privačių miškų savininkų mokymo kursai, kuriuose dalyvavo 9 privačių miškų savininkai. Apie įvyksiančius mokymus vietinėje spaudoje išspausdinta du skelbimai bei pateikta informacija urėdijos internetiniame puslapyje. Kursų dalyviams suteiktos patalpos urėdijoje, kursus pravedė VĮ Šakių miškų urėdijos specialistai. Per 2014 m. urėdijoje ir girininkijose miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais konsultuota 179 privačių miškų savininkai. Jiems suteikta paslaugų už 5457,58 Lt (biržių atrėžimas, įvertinimas ir dokumentacijos paruošimas, dirvos miško atkūrimui ar įveisimui paruošimas) bei parduota 14,8 tūkst. vnt. miško sodmenų už 5442,0 Lt.
2013 m. surengti dveji privačių miškų savininkų mokymo kursai, kuriuose dalyvavo 39 privačių miškų savininkai. Apie įvyksiančius mokymus vietinėje spaudoje išspausdinta keturi skelbimai bei pateikta informacija urėdijos internetiniame puslapyje. Kursų dalyviams suteiktos patalpos urėdijoje, kursus pravedė Valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyriaus Marijampolės teritorinio poskyrio Vyr. specialistas A. Dičpinigaitis ir VĮ Šakių miškų urėdijos specialistai. Per 2013 m. urėdijoje ir girininkijose miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais konsultuota 343 privačių miškų savininkai. Jiems suteikta paslaugų už 7962,4 Lt (biržių atrėžimas, įvertinimas ir dokumentacijos paruošimas, dirvos miško atkūrimui ar įveisimui paruošimas) bei parduota 0,5 tūkst. vnt. miško sodmenų už 464 Lt.
2012 m. surengti vieneri aštuonių darbo dienų trukmės privačių miškų savininkų mokymo kursai, kuriuose dalyvavo 10 privačių miškų savininkų. Apie įvyksiančius mokymus vietinėje spaudoje išspausdinta du skelbimai bei pateikta informacija urėdijos internetiniame puslapyje. Kursų dalyviams suteiktos patalpos urėdijoje. Juos pravedė Mocevičiaus firma ,,Ginalas“ techninis konsultantas Eduardas Derenka, Valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyriaus Marijampolės teritorinio poskyrio Vyr. specialistas A. Dičpinigaitis ir VĮ Šakių miškų urėdijos specialistai.Per 2012 m. urėdijoje ir girininkijose miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais konsultuota 205 privačių miškų savininkai. Jiems suteikta paslaugų už 1844 Lt (biržių atrėžimas, įvertinimas ir dokumentacijos paruošimas, projektų miškui įveisti parengimas, dirvos miško atkūrimui ar įveisimui paruošimas) bei parduota 23,2 tūkst. vnt. miško sodmenų už 7963 Lt. 2011 m. surengti vieneri penkių darbo dienų trukmės privačių miškų savininkų mokymo kursai, kuriuose dalyvavo 12 privačių miškų savininkų. Apie įvyksiančius mokymus vietinėje spaudoje išspausdinti du skelbimai bei pateikta informacija urėdijos internetiniame puslapyje. Kursų dalyviams suteiktos patalpos urėdijoje. Juos pravedė Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojai. Per 2011 m. urėdijoje ir girininkijose miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais konsultuota 219 privačių miškų savininkai. Jiems suteikta paslaugų už 1992 Lt (biržių atrėžimas, įvertinimas ir dokumentacijos paruošimas, projektų miškui įveisti parengimas, dirvos miško atkūrimui ar įveisimui paruošimas) bei parduota 46,8 tūkst. vnt. miško sodmenų už 16552 Lt.

Privačių miškų savininkai VĮ Šakių miškų urėdijoje konsultuojami antradieniais nuo 8 iki 12 valandos.


Rūpimais klausimais konsultacijai galima kreiptis į urėdiją arba girininkijas:
Vyr. miškininkas S. Šilingas tel. 8-345-53879
Miškotvarkos inžinierius D. Baziliauskas tel. 8-345-60276
Baltkojų g-ja, girininkas V. Baranauskas tel. 8-345-43530
Kidulių g-ja, girininkas V. Martinkevičius tel. 8-345-62271
Klevinių g-ja, girininkas M. Jankauskas tel. 8-345-68916
Lekėčių g-ja, girininkas Ž. Kupstaitis tel. 8-345-47760
Plokščių g-ja, girininkas E. Astrauskas tel. 8-345-42721
Šakių g-ja, girininkas M. Maciukevičius tel. 8-345-55130
Šilagirio g-ja, girininkas P. Steponavičius tel. 8-345-47523
Sutkų g-ja, girininkas A. Ižganaitis tel. 8-345-68752.

premium joomla templates